Ewidencje, rejestry i archiwa

 

Rejestry i ewidencje szkoły


Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach i ewidencjach oraz sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


1.   Rejestr pracowników.


2.   Ewidencja akt osobowych.


3.   Księga ewidencji dzieci.


4.   Księga uczniów.


5.   Księga absolwentów.


6.   Ewidencja dokumentacji szkolnej.


7.   Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.


8.   Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.


9.   Rejestr zarządzeń wewnętrznych.


10.      Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.


11.     Księga inwentarzowa.


12.     Księga zastępstw.


13.     Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.


14.     Rejestr wydanych kart rowerowych.


15.     Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.


16.     Rejestr delegacji.


17.     Dziennik korespondencyjny.


Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik | Data wprowadzenia: 2011-10-09 12:42:17 | Data modyfikacji: 2011-10-09 16:01:00.
Załatwianie spraw 

Sposoby załatwiania spraw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu


·         Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,


·         Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,


·         Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,


·         Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik | Data wprowadzenia: 2011-10-09 12:44:08.
Data wprowadzenia: 2011-10-09 12:44:08
Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik