jo.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie strona główna 

Zamówienia publiczne
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych
wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku
szkolnym 2020/2021 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2020/2021

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2020/2021

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 22.06.2020 pod numerem 552953-N-2020

Termin składania ofert: 01.07.2020 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 01.07.2020 o godz. 9:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

Załączni nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - projekt umowy powierzenia danych osobowych

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-06-22 11:57:07.
Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2020/2021 

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Stęszew w roku szkolnym 2020/2021

Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Stęszew w roku szkolnym 2020/2021

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 22.06.2020 pod numerem 552831-N-2020

Termin składania ofert: 01.07.2020 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 01.07.2020 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

Załączni nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

Zawiadomienie o wyborze po ponownym badaniu i ocenie ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-06-22 11:41:07.
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup paliwa
według potrzeb w 2020 r. 

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :
zakup paliwa według potrzeb w 2020 r.


Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach z opisem: oferta – zakup paliwa według potrzeb w 2020r., osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11,
62-060 Stęszew
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2019 roku do godz. 10:00 ( decyduje data wpływu). Oferty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


Pełna treść zaproszenia w załączniku.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-11-20 11:55:39.
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 06.06.2019 pod numerem 557288-N-2019

Termin składania ofert: 14.06.2019 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 14.06.2019 o godz. 9:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:35:28.
Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020 

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020

Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 06.06.2019 pod numerem 557350-N-2019

Termin składania ofert: 14.06.2019 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 14.06.2019 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:22:42 | Data modyfikacji: 2019-06-06 12:23:43.
Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa
według potrzeb w 2019r. 

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :
zakup paliwa według potrzeb w 2019 r.


Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach z opisem: oferta – zakup paliwa według potrzeb w 2019r., osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11,
62-060 Stęszew
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 roku do godz. 10:00 ( decyduje data wpływu). Oferty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


Pełna treść zaproszenia w załączniku.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-11-14 07:29:58.
Ogłoszenie o zmianie umowy - dowożenie dzieci do
szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w
roku szkolnym 2017/2018 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy


Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 31.07.2018 pod numerem 500180236-N-2018.


Plik do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:41:56 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:46:51.
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu
Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych
wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku
szkolnym 2018/2019_postępowanie nr 2 

 

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019_postępowanie nr 2

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 09.07.2018 pod numerem 585585-N-2018

Termin składania ofert: 17.07.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 17.07.2018 o godz. 9:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2-Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3-Oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4-Wykaz usług

Załącznik nr 5-Wykaz osób

Załącznik nr 6-Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7-Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8-Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-07-09 09:23:33 | Data modyfikacji: 2018-07-09 09:40:42.
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu
Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych
wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku
szkolnym 2018/2019 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25.06.2018 pod numerem 578487-N-2018

Termin składania ofert: 04.07.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 04.07.2018 o godz. 9:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2-Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3-Oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4-Wykaz usług

Załącznik nr 5-Wykaz osób

Załącznik nr 6-Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7-Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8-Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-06-25 13:58:10.
Dowożenie dzieci do szół i przedszkoli na
terenie Gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019 

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019

Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Stęszew w roku szkolnym 2018/2019

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25.06.2018 pod numerem 578377-N-2018

Termin składania ofert: 04.07.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 04.07.2018 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2-Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3-Oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4-Wykaz usług

Załącznik nr 5-Wykaz osób

Załącznik nr 6-Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7-Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8-Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-06-25 13:44:11.
Zaproszenie do złożenia oferty - wyposażenie
gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla placówek
oświatowych gminy Stęszew 

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro, działając zgodnie z art. 10a-10c dodanymi do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. Z 2016 r., poz.446) na podstawie art.1 pkt.3 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :

zakup i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla placówek oświatowych gminy Stęszew tj:

• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
budynek przy ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew
budynek przy ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach Pl. Parkowy 7, Jeziorki, 62-060 Stęszew
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul. Bukowska 2, Strykowo, 62-060 Stęszew
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu ul. Kościuszki 36, Modrze, 62-060 Stęszew
• Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew

 

Termin składania ofert: 08 grudnia 2017 roku godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty-wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Fromularze cenowe

Formularz oferty

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2017-12-04 11:41:04.
Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa
według potrzeb w 2018r. 

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :
zakup paliwa według potrzeb w 2018 r.


Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach z opisem: oferta – zakup paliwa według potrzeb w 2018r., osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11,
62-060 Stęszew
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 roku do godz. 10:00 ( decyduje data wpływu). Oferty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


Pełna treść zaproszenia w załączniku.

Zaproszenie do złożenia oferty_paliwo 2018.pdf

4.Załącznik nr 1 - Paliwo 2018 - Formularz oferty.doc

Pytania i odpowiedzi do SIWZ_paliwo 2018

Zawiadomienie o wyborze_paliwo 2018

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2017-11-07 10:04:04.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dowożenie
dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy
Stęszew w roku szkolnym 2017/2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl
tel. 0618197137

UWAGA!
Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia!
Przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 06.07.2017 do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 06.07.2017 o godz. 10:30

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-06-28 pod numerem 500001358-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiany w SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2017-06-28 08:56:39.
Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018 

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018
Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197137
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.06.2017 pod numerem 537984-N-2017

Termin składania ofert: 03.07.2017 do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 03.07.2017 o godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu dowozy.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dowozy.pdf

Projekt umowy dowozy.pdf

Odpowiedzi na pytania.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2017-06-23 11:59:27.
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych
wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku
szkolnym 2017/2018 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2017/2018
Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197137
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.06.2017 pod numerem 537921-N-2017

Termin składania ofert: 03.07.2017 do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 03.07.2017 o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu niepełnosprawni.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia niepełnosprawni.pdf

Projekt umowy niepełnosprawni.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2017-06-23 11:54:02.
Zaproszenie do złożenia oferty - remont i
modernizacja Modrze 

Zaproszenie do złożenia oferty: Remont i
modernizacja pomieszczeń na parterze budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro, działając zgodnie z art. 10a-10c dodanymi do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. Z 2016 r., poz.446) na podstawie art.1 pkt.3 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :
Remont i modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Pełna treść zaproszenia oraz dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert: 15.05.2017 do godz. 10:00 (decyduje data wpływu)

2. Zaproszenie do złożenia oferty_Modrze.pdf

3.Załącznik nr 1 - Modernizacja Modrze - Formularz oferty.doc

4.Załącznik nr 2_kosztorys.docx

5.Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach.odt

6.Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zaleganiu w podatkach.odt

7.Załącznik nr 5 - Umowa - projekt.doc

8.Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna elektryka Modrze.docx

9.Załącznik nr 7 - Projekt elektryka opis Modrze.pdf

9.Załącznik nr 7 - Projekt elektryka parter Modrze.pdf

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:50:53.
Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa
przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Stęszewie według potrzeb w 2017 r. 

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :
zakup paliwa według potrzeb w 2017 r.


Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach z opisem: oferta – zakup paliwa według potrzeb w 2017r., osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11,
62-060 Stęszew
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 luty 2017 roku do godz. 11:00 ( decyduje data wpływu). Oferty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


Pełna treść zaproszenia w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze oferty

4.Załącznik nr 1 - Paliwo - Formularz oferty.doc

5.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach.odt

6.Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zaleganiu w podatkach.odt

 Zaproszenie do złożenia oferty-paliwo.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:51:21 | Data modyfikacji: 2017-01-26 09:55:12.
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie
kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
szkoleń udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w placówkach oświatowych 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro, działając zgodnie z art. 10a-10c dodanymi do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dzi.U. Z 2016 r., poz.446) na podstawie art.1 pkt.3 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :

świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w placówkach oświatowych tj:


Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie ul. Szkolna 10, Strykowo, 62-060 Stęszew
Zespół Szkół Specjalnych ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew
Szkoła Podstawowa w Stęszewie ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu ul. Kościuszki 15, Modrze, 62-060 Stęszew
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach Pl. Parkowy 7, Jeziorki, 62-060 Stęszew
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul Bukowska 2, Strykowo, 62-060 Stęszew
Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu ul Mosińska 1, Trzebaw,
62-060 Stęszew
Przedszkole w Stęszewie ul. J.Korczaka 2, 62-060 Stęszew

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach.odt

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zaleganiu w podatkach.odt

Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

BHP_Pytania i odpowiedzi_2.pdf

 BHP_Pytania i odpowiedzi.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:45:52 | Data modyfikacji: 2016-12-13 07:42:51.

Zobacz:
 Aktualności .  Przedszkola .  Szkoły Podstawowe .  Projekty realizowane ze środków zewnętrznych .  Młodociani pracownicy .  Opieka nad dziećmi do lat 3 .  Zamówienia publiczne .  Placówki niepubliczne .  Dowozy dzieci do szkół .  Pozostałe informacje .  Sprawozdania finansowe za rok 2018 .  Sprawozdania finansowe za rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:45:52
Data modyfikacji: 2016-12-13 07:42:51
Opublikowane przez: ********************* *********************

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.steszew.pl