jo.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie > Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie strona główna 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
Bilans 
 Bilans ZEAS 2019.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:27:04.
Rachunek zysków i strat 
 Rachunek zysków i strat ZEAS 2019.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:29:11.
Zestawienie zmian w funduszu 
 Zest. zmian w funduszu ZEAS 2019.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:35:38.

Zobacz:
   Aktualności
   Przedszkola
   Szkoły Podstawowe
   Projekty realizowane ze środków zewnętrznych
   Młodociani pracownicy
   Opieka nad dziećmi do lat 3
   Zamówienia publiczne
   Placówki niepubliczne
   Dowozy dzieci do szkół
   Pozostałe informacje
   Sprawozdania finansowe za rok 2018
   Sprawozdania finansowe za rok 2019
Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:35:38
Opublikowane przez: ********************* *********************

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.steszew.pl