Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu

Bilans 
 Bilans SP Modrze..pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:08:20.
Rachunek zysków i strat 
 Rachunek zysków i strat SP Modrze..pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:10:25.
Zestawienie zmian w funduszu 
 Zest. zmian w funduszu SP Modrze..pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:21:18.

Zobacz:
 Szkoła Podstawowa w Stęszewie .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie .  Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu .  Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie .  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie .  Przedszkole w Stęszewie . 
Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:21:18
Opublikowane przez: ********************* *********************