Przedszkole w Stęszewie

Bilans 
 Bilans P-le Stęszew 2019.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:52:46.
Rachunek zysków i strat 
 Rachunek zysków i strat P-le w Stęszewie 2019..pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 14:18:24.
Zestawienie zmian w funduszu 
 Zest. zmian w funduszu P-le Stęszew 2019..pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 14:20:50.

Zobacz:
 Szkoła Podstawowa w Stęszewie .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie .  Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu .  Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie .  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie .  Przedszkole w Stęszewie . 
Data wprowadzenia: 2020-05-11 14:20:50
Opublikowane przez: ********************* *********************