Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie

Bilans 
 Bilans ZEAS 2019.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:27:04.
Rachunek zysków i strat 
 Rachunek zysków i strat ZEAS 2019.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:29:11.
Zestawienie zmian w funduszu 
 Zest. zmian w funduszu ZEAS 2019.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:35:38.

Zobacz:
 Szkoła Podstawowa w Stęszewie .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie .  Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu .  Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie .  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie .  Przedszkole w Stęszewie . 
Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:35:38
Opublikowane przez: ********************* *********************