Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Bilans 
 Bilans Strykowo.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:00:28.
Rachunek zysków i strat 
 Rachunek zysków i strat Strykowo.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:06:07.
Zestawienie zmian w funduszu 
 Zest. zmian w funduszu Strykowo.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:08:40.

Zobacz:
 Szkoła Podstawowa w Stęszewie .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach .  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie .  Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu .  Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie .  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie .  Przedszkole w Stęszewie . 
Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:08:40
Opublikowane przez: ********************* *********************